Vocart na wydarzeniu sądu okręgowego we włocławku, hotel młyn (włocławek)

ZESPÓŁ VOCART wystąpił na spotkaniu wigilijnym Sądu Okręgowego we Włocławku, które odbyło się w Hotelu Młyn. Zaprezentowaliśmy godzinny koncert wokalny kolęd, śpiewanych wspólnie z Gośćmi.