Demo

(PL) VOCART potrafi zagrać prawie wszystko.
(EN) VOCART can play almost everything.

(PL) Zapraszamy do zapoznania się z materiałami demonstrującymi nasze umiejętności i styl. Tak prezentujemy się w wykonaniach na żywo i za to doceniono nas na ponad 1.000 Wydarzeniach w Polsce i Europie !

(EN) We invite you to familiarize yourself with VOCART’s demo presenting Our skills and style. That’s how We present Ourselves in live performances and that’s what We’re appreciated for on over 1.000 Events in Poland & Europe!

KANAŁ DEMO YOUTUBE VOCART
VOCART YOUTUBE DEMO CHANNEL

(PL) Repertuar koncertowy VOCART obejmuje muzykę rozrywkową ze wszystkich potrzebnych stylów i roczników w 7 językach Świata (polski, angielski, hiszpański, portugalski, włoski oraz trochę francuskiego i rumuńskiego) – wykonujemy nowości i hity klubowe, klasykę taneczną lat 70/80/90, rock’n’roll, latino, przeboje prywatek i dancingów, disco-polo, rock, smooth jazz, reggae i wiele innych gatunków. Jesteśmy specjalistami od organizacji i od muzycznego klimatu imprez – do tej pory zrealizowaliśmy setki udanych Wydarzeń.

(EN) VOCART’s concert repertoire includes music of all the required styles & years in 7 World’s languages (Polish, English, Itallian, Spanish, Portuguese and a little bit of French & Romanian) – We perform brand new club hits, dance classics of 70’s/80’s/90’s, rock’n’roll, latin, best songs of Our Parents’ Parties, Polish disco, rock, smooth jazz, reggae and many more. We specialize in organization and music atmosphere of Events – so far we achieved hundreds of successfully done Jobs.

(PL) VOCART prezentuje dynamiczne i efektowne show muzyczne na małych i wielkich Scenach, pozostawiając świetne wrażenia u Publiczności. Pod względem jakości, ilości i długości występów należymy do ścisłej czołówki Branży – 100 % sukcesu na Imprezach i wysoką jakość potwierdzają także nasze prestiżowe referencje KLIKNIJ TUTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.

(EN) VOCART presents dynamic and glamorous music show on small and big Stages, leaving great impressions for the Public. In terms of quality, number and duration of performances we belong to the Branch leaders group – 100% success on Events and high quality is also certified with Our prestigious references CLICK HERE AND READ THEM.

(PL) VOCART gwarantuje poziom wykonania na żywo, jaki słychać i widać w naszej prezentacji demo. Prawy górny róg wideo wyświetla także kółko z literą „i” – kliknij i porównaj naszą wersję z oryginałem. Każde nagranie zawiera autentyczne foto & wideo z imprez VOCART oraz dźwięk nagrany w koncertowych warunkach scenicznych, na koncertowym wyposażeniu VOCART używanym podczas występów – wykaz sprzętu i jego wizerunek: KLIKNIJ TUTAJ

(EN) VOCART guarantee level of live performance that You hear and see in Our demo presentation. There’s also a circle with „i” letter on the upper right corner of the video – click it and compare our version with original song. Every recording contains authentic photo & video of VOCART’s Events and sound recorded in concert environment on VOCART’s concert equipment that is used during performances – list of Our Gear and its appearance: CLICK HERE

(PL) Gwarancja Autentyczności i Jakości Wykonania VOCART
(EN) Guarantee Of Authenticity & Quality Of VOCART’s Performance

(PL) Materiał demonstracyjny zawiera dźwięk i obraz prezentujący autentyczny poziom wykonania utworu oraz usług technicznych, jaki VOCART gwarantuje podczas realizacji usług na każdym Wydarzeniu z naszym udziałem na Scenie i przy użyciu naszej techniki scenicznej. VOCART nie używa playbacku i nie oszukuje Publiczności w żaden inny sposób. Gwarantujemy wykonanie każdego utworu z repertuaru koncertowego VOCART na podobnym poziomie, nawet jeśli nie ma go w naszych zbiorach demo.

(EN) Demo contains sound and video presenting authentic level of performance an stage-tech services, that VOCART guarantee during realization of services on every Event with Our participation on the Stage & with use of Our own stage-tech. VOCART never use playback and never cheat on the Audience in other ways. We guarantee performance of every song from the VOCART’s concert repertoire on the similar level, even if it’s absent on Our demo collection.

KONTAKT
Piotr Kulbicki / +48 506 143 132 / vocart@vocart.eu